آسفالت خیابان های سطح شهر

آسفالت خیابان های سطح شهر

آسفالت خیابان ولی عصر شمالی دوم

سه شنبه، 1403/01/21 ادامه خبر
آسفالت خیابان شهید علی پناه

آسفالت خیابان شهید علی پناه

آسفالت یکی از پرترددترین خیابان سطح شهر

سه شنبه، 1403/01/21 ادامه خبر
لکه گیری آسفالت سطح شهر

لکه گیری آسفالت سطح شهر

لکه گیری آسفالت سطح شهر و محلات بهنمیر

سه شنبه، 1403/01/21 ادامه خبر
جلسه شهردار با نیروی های خدمات شهری

جلسه شهردار با نیروی های خدمات شهری

در این جلسه شهردار ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پاکبانان تاکید نمود شهرداری باید با همت و تلاش بیشتر...

سه شنبه، 1402/12/01 ادامه خبر
کلاس امدادنجات

کلاس امدادنجات

کلاس امداد و نجات

سه شنبه، 1402/08/09 ادامه خبر
غبار روبی مزارشهدا

غبار روبی مزارشهدا

غبار روبی مزارشهیدعظیمی

سه شنبه، 1402/08/09 ادامه خبر
# عنوان مزایده تاریخ مزایده نوبت مزایده مزایده گذار
1 مزایده زمین خالی 1402/08/03 دوم شهرداری بهنمیر
2 فروش پروژه میدان 1402/02/17 1402/02/26 شهرداری بهنمیر - آمارد
# عنوان مناقصه مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال اسناد مناقصه گذار
# عنوان فراخوان منبع از تاریخ تا تاریخ تمدید تا تاریخ
# عنوان اطلاعیه منبع از تاریخ تا تاریخ تمدید تا تاریخ