روز کارگر

روز کارگر

تجلیل شهردار از کارگران خدماتی شهرداری بهنمیر

شنبه، 1403/02/22 ادامه خبر
آسفالت ضلع شمالی

آسفالت ضلع شمالی

آسفالت ضلع شمالی شهر بهنمیر

شنبه، 1403/02/22 ادامه خبر
روز شورا

روز شورا

تجلیل سرپرست شهرداری بهنمیر از شورا

شنبه، 1403/02/22 ادامه خبر
احداث پیاده رو

احداث پیاده رو

احداث فرش موزاییک در پیاده رو بولوار شهید ملائیان

یکشنبه، 1403/02/02 ادامه خبر
جلسه شورای اداری

جلسه شورای اداری

حضور شهردار و همکاران شهرداری در جلسه شورای اداری شهرستان بابلسر

یکشنبه، 1403/02/02 ادامه خبر
کاشت گل در سطح شهر

کاشت گل در سطح شهر

کاشت گل فصلی در میدان شهدا

شنبه، 1403/02/01 ادامه خبر
# عنوان مزایده تاریخ مزایده نوبت مزایده مزایده گذار
1 مزایده زمین خالی 1402/08/03 دوم شهرداری بهنمیر
2 فروش پروژه میدان 1402/02/17 1402/02/26 شهرداری بهنمیر - آمارد
# عنوان مناقصه مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال اسناد مناقصه گذار
# عنوان فراخوان منبع از تاریخ تا تاریخ تمدید تا تاریخ
# عنوان اطلاعیه منبع از تاریخ تا تاریخ تمدید تا تاریخ