اخبار

کلاس امدادنجات

کلاس امدادنجات

کلاس امداد و نجات

سه شنبه، 1402/08/09 شهرداری ادامه خبر
غبار روبی مزارشهدا

غبار روبی مزارشهدا

غبار روبی مزارشهیدعظیمی

سه شنبه، 1402/08/09 ادامه خبر
روز شورا

روز شورا

روز شورا

پنج شنبه، 1402/08/04 شهرداری ادامه خبر
رفع آبگرفتگی

رفع آبگرفتگی

رفع آبگرفتگی معابرشهری

پنج شنبه، 1402/08/04 شهرداری ادامه خبر
بازدید مدیرعامل جمعیت هلال امر

بازدید مدیرعامل جمعیت هلال امر

بازدید مدیرعامل جمعیت هلال امر

پنج شنبه، 1402/08/04 شهرداری ادامه خبر
جلسه مدیریت بحران

جلسه مدیریت بحران

جلسه مدیریت بحران

پنج شنبه، 1402/08/04 شهرداری ادامه خبر
تعویض درب اگو

تعویض درب اگو

تعویض درب اگو

پنج شنبه، 1402/08/04 شهرداری ادامه خبر
رنگ آمیزی/سرعتگاه

رنگ آمیزی/سرعتگاه

رنگ آمیزی سرعتگاه

پنج شنبه، 1402/08/04 شهرداری ادامه خبر
پروژه عمرانی

پروژه عمرانی

پروژه لوله گذاری عصمت هشتم

اموزش روز آتش نشانی در مدارس

اموزش روز آتش نشانی در مدارس

آموزش روز آتش نشانی بمناسبت روز ایمنی /در مدارس