اخبار

روز کارگر

روز کارگر

تجلیل شهردار از کارگران خدماتی شهرداری بهنمیر

شنبه، 1403/02/22 شهرداری ادامه خبر
روز شورا

روز شورا

تجلیل سرپرست شهرداری بهنمیر از شورا

شنبه، 1403/02/22 شهرداری ادامه خبر
احداث پیاده رو

احداث پیاده رو

احداث فرش موزاییک در پیاده رو بولوار شهید ملائیان

یکشنبه، 1403/02/02 شهرداری ادامه خبر
جلسه شورای اداری

جلسه شورای اداری

حضور شهردار و همکاران شهرداری در جلسه شورای اداری شهرستان بابلسر

یکشنبه، 1403/02/02 شهرداری ادامه خبر
کاشت گل در سطح شهر

کاشت گل در سطح شهر

کاشت گل فصلی در میدان شهدا

آسفالت خیابان های سطح شهر

آسفالت خیابان های سطح شهر

آسفالت خیابان ولی عصر شمالی دوم

سه شنبه، 1403/01/21 شهرداری ادامه خبر
آسفالت خیابان شهید علی پناه

آسفالت خیابان شهید علی پناه

آسفالت یکی از پرترددترین خیابان سطح شهر

سه شنبه، 1403/01/21 شهرداری ادامه خبر
لکه گیری آسفالت سطح شهر

لکه گیری آسفالت سطح شهر

لکه گیری آسفالت سطح شهر و محلات بهنمیر

سه شنبه، 1403/01/21 شهرداری ادامه خبر