جلسه شهردار با نیروی های خدمات شهری

1402/12/01

در این جلسه شهردار ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پاکبانان تاکید نمود شهرداری باید با همت و تلاش بیشتر خدمات بهتر و مطلوب تری را به مردم فهیم بهنمیر ارائه نماید.